Danışma Kurulu Toplantısı

Dün akşam Birliğimizin 2018 Yaz Dönemi Danışma Kurulu vesilesiyle, İftihar üyelerimiz başta Mehmet Cahit Turhan bakanımız olmak üzere, bakan yardımcılarımızdan Genel başkanımız Mücahit Demirtaş, Akif Özkaldı, Enver İskurt ve Selim Dursun beyleri; DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve Yüksek Fen Kurulu Başkanımız Ertan Yetim beylerin onuruna ağırlama yemeği eşliğinde güzel bir toplantı gerçekleştirdik.

DSİ Genel Müdürüne Ziyaret

Birlik Yönetimimizden Müteşekkil Temsili Bir Heyetle, Onur Üyemiz Sayın Mevlüt AYDIN Beyleri Yeni Atanmış  Özellikle Mühendislik Camiasinin En Çok İstihtam Edildiği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makamlarında Ziyaret Ettik ve Üstün Başarı Dileklerinde Bulunduk.

 

$ Kullanımına Hayır! YAŞASIN TÜRK LİRASI!

Onların Doları Varsa, Bizim De Halkımız, Hakkımız ve Allah'ımız Vardır!

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Türk Dünyasını yeniden inşa edebilecek ‘Dilde, Fikirde, İşte Birlik’ paydasını Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik alanında da hayata geçirmek amacıyla 2002 yılında kurulan ve Yüce Türk Milletini layık olduğu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine yeniden çıkarmak uğrunda faaliyet üreten uluslararsı bir sivil toplum teşkilatıdır.

Milli bir cemiyet ve sorumlu bir sivil toplum şuurunda gece ve gündüz demeden hükümetimizle, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla, kardeş sivil toplum teşkilatları ile beraber yakın bilgi görüş alışverişinde bulunarak kayda değer pek çok faaliyeti ifa etmiş, 36 ülkede teşkilatlanmış uluslararası bir sivil toplum teşkilatı olarak;

Dünyanın her yerinde, yeniden dengelenme arayışının, hak ile zulümatın farklılaşmış ve çok katmanlı düzlemlerde çok yönlü ve çok taraflı bir mücadele içinde olduğu bir dönemde, ihtiyaç duydukları her dönemde ve uluslararası ve/ya uluslarüstü krizlerinin aşılmasında her gerekli olduğunda, Türkiye’nin desteğine alışık, bağımlı ve muhtaç eski bir müttefikimiz olan ABD’nin, yalnızca Türkiye’ye karşı değil, dünyanın pek çok ülkesine ve özellikle tüm Türk ve İslâm alemine karşı uzun vadeli ve stratejisi olmayan bir yüzeysellikle ortaya çıkarmış olduğu ticaret savaşlarının tüm dünya insanlığına ve en başta Başkan Trump ile temsil olunan ABD (ve yönetiminin) çıkarlarına ve güvenliğine zarar verir nitelikte olduğunu tüm dünyaya duyuruyoruz.

Onların döviz kuru varsa, bizim imânî cevherimiz, özümüz, közümüz, korumuz var. Onlarda kuru döviz varsa, bizim alın teri ile duru emeğimiz var. Onların sömürü ile kârlılık anlayışı var, bizim kanaatkârlığımız… Onlarda menfaat birliği, bizde insan ve iman birliği var. Onların hormonlu ve vahşi ekonomik iriliği varsa, bizim sebatkâr ve özlü diriliğimiz var. Onların dünyaya ve dünyalığa mahkûm, antidepresan müptelası sözde huzuru varsa, bizim anıtsal ve kalıtsal dirliğimiz var. Ve hülasa, Firavn’a karşı Musa, Nemrut’a karşı İbrahim, Ebu Cehil’e karşı Muhammed ruhu, azmi ve duruşu ile diyoruz ki:

Onların doları varsa; bizim halkımız, hakkımız ve Allah’ımız var!

Tarihin akışı içerisinde, kodları ve bileşenleri çoktan oluşmuş olan İslâm ve Türk Dünyasının tarihin köşe başlarında ve eşik noktalarında yadsınamaz ve kaçınılmaz bir birlik ile hareket etme kültürünün, ortaya çıkan süreç ile daha da pekişeceğine olan inancımız tamdır. Bizler, Birleşik Devletler Amerika’sının, aynı coğrafyaya sıkışmış olmalarına rağmen bir türlü birleşemeyen ve millet olmayı sağlayamayan tarih yolculuğunda, farklı coğrafyalara yayılmış olması ile birlikte, kökleşmiş, bir ve birleşik millet olma şuuru hep var olmuş ve yaşamış kadîm Türk-İslâm Dünyası karşısında, toy ve istikrarsız tavırları ile yansıyan, kendi gücünü abartan ve kutsayan bir mantık bulanıklığının yerini, Türkiye’nin egemenliğine, hukukuna ve kaygılarına saygı duyacağı berrak bir şuura bırakacağına olan ümidimizi, bütün iyi niyetimiz ile korumak istiyoruz.

İslâm dini ile müşerref ve İslâm dinini mümessil Türk Dünyasının mühendis ve mimar mensupları olarak, bu yeni yetme ticaret savaşlarında döviz kuru üzerinden ülkemizde açılan cephede, daha çok ar-ge, daha çok inovasyon, daha çok proje, daha çok teknoloji, daha çok bilişim için daha verimli ve üretken mesai ile mücadele etme kararlılığı ve azmindeyiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Mücahit DEMİRTAŞ
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı
 

KUTLAMA

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği olarak;

Başta Ülkemizin Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sisteminin ilk Devlet Başkanı    Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; yeni atanmış Cumhurbaşkanlığı Kabinesini, Birliğimizin  Onur Kurulu Başkanı olmasından dolayı onurlandiğimiz Meclis  Başkanımız  Sn. Binali YILDIRIM‘ ı ve yine Birliğimizin Genel Başkanlığını yapmış bir liderimiz ve iftiharımız olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız  Sn. Mehmet Cahit TURHAN‘ ı tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve Türk ve İslam Aleminin birlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını dileriz.

36 ülkede teşkilatlanmış Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği yönetimi ve camiası olarak, Milletimizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak bu sistemin her aşamasında başarının bir halkası olabileceğimizi  bildirir, yeni Hükümetimize  hizmetlerinde  üstün başarılar dileriz.

TDMMB YÖNETİMİ