TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİENGLISHTÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİMENÜ

CEDİTLER RUHUYLA DİLDE FİKİRDE İŞTE BİRLİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ

Ceditler Ruhuyla Dilde Fikirde İşte Birlik Yılı Açılış Töreni ve KEİK Konferansı Kapanış Oturumu 05 Ocak 2024 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin TATAR beyefendinin katılımları ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Oğuz Seymenleri Eşliğinde KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin TATAR beyefendiyi karşılanmıştır.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programımız, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN, TDMMB Danışma Kurulu Başkanı Sayın Akif ÖZKALDI, Semerkant Devlet İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Çiğdem CANBAY TÜRKYILMAZ, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Siyasi İşler Müsteşarı Sayın Avazbek HACIMETOV ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Onursal Başkanı Sayın Dr. Ersin TATAR beyefendinin protokol konuşmaları ile devam etmiştir.

04-05 Aralık 2023 tarihinde yapılan Kırgızistan’da Enerji Yatırımları ve İşbirliği Konferansı Sonuç Bildirgesi Birliğimiz Genel Sekreteri ve Konferansımızın Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Dr. İlyas DEMİRCİ beyefendi tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Akabinde TDMMB’nin 2024 yerel seçimleri için önerileri Birlik Onur Kurulu Üyemiz Sayın Dr. Kamil UĞURLU tarafından okunmuş ve Türkiye İlahiyatçılar Vakfı Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa BAŞ beyefendinin tarafından üzerinde yaşadığımız toprakları bize ebedi yurt kılan kahraman ecdadımıza ve bütün şehitlerimize hatim duası okunarak programımız sonlandırılmıştır.

 

 

 

“KIRGIZİSTAN'DA ENERJİ YATIRIMLARI VE İŞ BİRLİĞİ KONFERANSI”

KAPANIŞ OTURUMU VE SONUÇ BİLDİRGESİ

05 Ocak 2024 / ANKARA

Türk Dünyası ve akraba toplulukları kültür coğrafyasında “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” şiarı doğrultusunda hareket ederek, ortak dil, müşterek fikir ve ekonomik işbirliği imkanlarının geliştirilmesi düşüncesiyle:

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği öncülüğünde, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, EkoAvrasya Vakfı, Türkiye Elektrik Üreticileri Derneği ve MÜSİAD Kırgızistan Ülke Temsilciliği’nin müşterek organizasyonunda, Türkiye Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet büyüklerimizin manevi himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının desteklerinde gerçekleştirilen “Kırgızistan'da Enerji Yatırımları ve İşbirliği Konferansı”, başta enerji olmak üzere diğer sektörlerde de yeni ufuklar açma ve iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme amacıyla 4-5 Aralık 2023 tarihlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ev sahipliğinde başarıyla tamamlanmıştır.

Konferans, küresel enerji dinamiklerinin hızla değiştiği bir dönemde, Kırgızistan ve Türkiye arasında enerji alanında karşılıklı işbirliğini güçlendirmek, yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimini teşvik etmek ve bu alanda sürdürülebilir çözümler geliştirmek amacıyla düzenlenmiştir. Katılımcılar arasında akademisyenler, sektör uzmanları, politika yapıcılar, mühendisler ve iş dünyası liderleri yer almıştır. Bu çeşitlilik, konferansın disiplinlerarası bir yaklaşım benimsemesini ve enerji yatırımları konusunda kapsamlı bir perspektif geliştirmesini sağlamıştır.

Konferansın ana teması, Kırgızistan'da yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelini keşfetmek ve bu kaynaklardan en verimli şekilde yararlanarak ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemek olmuştur. Bu bağlamda, enerji politikalarının geliştirilmesi, teknolojik yenilikler, eğitim ve kapasite geliştirme, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınma gibi konular detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Konferans boyunca yapılan tartışmalar ve sunulan bildiriler, Kırgızistan ve Türkiye'nin enerji alanında karşılaştığı zorlukları ve fırsatları ortaya koymuş, iki ülkenin bu alanda nasıl birlikte çalışabileceğini ve mevcut iş birliklerini nasıl daha da ileriye taşıyabileceğini göstermiştir. Aşağıda sunulan eylem planı, bu konferansta tartışılan konuları temel alarak, geleceğe yönelik atılması planlanan adımları ve kararlaştırılan hedefleri içermektedir.

 • Kırgızistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında enerji politikalarını geliştirmek, ortak sürdürülebilir enerji vizyonunu oluşturarak, enerji sektöründe yenilikçi çözümler ve teknoloji transferi için gerekli adımların atılmasını sağlamak,
 • Enerji sektöründeki yatırımlarla Kırgızistan'ın ekonomik kalkınmasını ve istihdam olanaklarını artırmak, Kırgızistan'daki yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirme ve bunları ulusal ekonomiye entegre edilmesini teşvik etmek,
 • Kırgızistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında bilimsel işbirliği ve ortak projeler için üniversiteler ve araştırma kurumları arasında aktif bir işbirliği platformu oluşturarak, enerji sektöründe çalışacak yerel ve uluslararası uzmanlar için eğitim programları düzenlemek,
 • İki ülke toplumunu ve iş çevresini, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi hakkında bilgilendirmek ve çevre normlarına uyulmasını zorunlu kılmak,
 • Paydaşlar arasında ortak/yerel miras ışığında müşterek sürdürülebilir, akıllı, erişilebilir şehircilik, mühendislik ve mimarlık anlayışını ön plana çıkaran standartları oluşturmak ve projeleri gerçekleştirmek,
 • Kırgızistan’ın zengin doğal kaynaklarını iki ülkenin uzman kamu kuruluşları, üniversite ve özel sektör temsilcileri ile yeniden değerlendirmek, uluslararası standartlarda çevreye duyarlı teknolojiler ve madencilik yöntemleri ile madenlerin ekonomik bir şekilde üretilmesini sağlamak ve bu vesile ile Kırgızistan ekonomisine katma değer sağlayarak ülkenin kalkınmasını desteklemek.
 • Türk Dünyası Su Birliği kurularak; hayati öneme haiz ekosistemin sürdürülebilirliğinden ödün vermeden, ekonomik ve sosyal refahın eşitlikçi bir yaklaşımla en üst düzeye çıkarılması maksadıyla birbirinden ayrılmayan su, toprak ve ilgili doğal kaynakların eşgüdüm içerisinde yönetimi ve geliştirilmesi süreci olarak tanımlanan Bütüncül Su Kaynakları Yönetimi ile Türk Dünyası coğrafyasında membadan mansaba kadar suyun tüm paydaşları ile havza bazlı yönetilmesi sağlanmalıdır.
 • Türk devletlerin uluslararası nakil bağlantılarını bitirmesi gerekmektedir: Türk devletlerinin acil olarak birbirleri arasındaki karayolu, demiryolu ve deniz yolu gibi bağlantıları arttırmaları konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Transit geçiş için jeopolitik bir konuma gelmeleri hususu zorunlu bir gerekliliktir.
 • Türk Devletleri Teşkilatı yapısı daha da geliştirilerek devletlerin birbirini destekleyebileceği bir yapıya bürünmeli ve Türk devletlerinin inkişafı için Türk Dünyası bankası kurulmalıdır. Bu banka Türk devletlerinin birbirleri arasında ticareti arttıracak yatırımlara kredi vermesi sağlanmalıdır.
 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'nda uluslararası camiaya yapmış olduğu konuşmalarında belirttiği üzere; Türk Birliği açısından son derece anlamlı ve önemli olan KKTC'nin tanınması çağrısının gereği olarak, Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri arasında Türkiye haricinde başka bir ülke tarafından tanınmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, üye ülkelerle ilişkilerini geliştirip tanımalarının önünü açacak bir pozisyon geliştirecek stratejik yol haritası belirlenmelidir.
 • Dünya insanlık tarihi boyunca Yurtta Sulh, Cihanda Sulh prensibiyle, daima zalimin karşısında, mazlumun yanında yer alarak muasır medeniyetlere öncülük etmiş Türk Milleti olarak; bugün yeryüzünde dini, dili, ırkı ve mezhebi ne olursa olsun bütün mazlumların yanında olduğumuz gibi; özellikle, 1967 yılından beri adım adım sürdürdüğü ve son günlerde İsrail’in uluslararası hukuk kaidelerini hiçe sayarak, hunharca, alçakça ve zalimce Filistin halkı üzerinde uyguladığı soykırım ve işgal barbarlığını esefle ve lanetle kınıyoruz. İşgal derhal durdurulmalı, Filistin toprakları 1967 sınırlarına döndürülmeli ve Uluslararası Savaş Mahkemeleri tarafından İsrail’in yargılanması sağlanmalıdır.

Bu vesile ile son söz olarak, başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız ve Onursal Başkanımız Sayın Ersin TATAR ve devlet büyüklerimiz olmak üzere; konferansımızı destekleyen T.C. Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Dairesi Başkanlığına, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın değerli yöneticilerine, organizasyon ortaklarımız olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin değerli Rektörü ve akademisyenlerine, EkoAvrasya Vakfı yöneticilerine, Elektrik Üreticileri Derneği yönetimine, MÜSİAD Kırgızistan temsilciliğine; toplantımızın ev sahipliğini yapan Birliğimizin Genel Başkan Vekili ve aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı olan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörümüze, TDMMB Genel Başkanımızdan Şube yöneticilerimize kadar bütün mensuplarına, Sea Lion organizasyon firmamıza, velhasıl, emeği bulunan bütün katılımcılarımıza; özelikle , İş bu Sonuç Bildirgesinin Kamu oyuna duyurulmasını sağlayacak olan basınımızın mümtaz temsilcilerine teşekkür eder, saygı ve minnettarlıklarımızı sunarız.

 

Konferans Yürütme Kurulu Adına

Dr. İlyas DEMİRCİ

TDMMB Genel Sekreteri

 

 

 

TÜK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ’NİN

2024 YEREL SEÇİMLERİ İÇİN ÖNERİLERİ

Sayın Basın Mensupları,

Hanımefendiler, Beyefendiler,

Yerel seçimlere az bir zaman kaldı. Siyasal oluşumlar kendi açılarından, kendi pencerelerinden konuyu tartıştılar, değerlendirdiler ve kendilerince bazı kararlar geliştirdiler. Bunlar doğal olarak siyası değerlendirmelerdir.

Biz Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği olarak Türk Dünyasında teşkilatlanmış en büyük teknik kuruluşuz. Şehir yönetimleri ve buna seçilecek kişilerle ilgili görüş ve kanaatlerimizi kamuoyu ile paylaşmak bizim görevlerimiz arasındadır.

Günlük siyasal söylemlerin dışında ve üstünde, şehri yönetme yöntemleri ile ilgili realist, akılcı ve çağdaş düşüncelerimizi dürüstlükle ortaya koyarak, yönetimlere talip olan kişileri, mensuplarımızı ve diğer insanları uyarmak istiyoruz.

-  Şehir yönetimi önemli bir bilim şubesidir. Aday olarak seçilecek kişilerin multidisipline bir tecrübeye, bilgiye ve güce sahip olmaları gerekir. Şimdiye kadar, geçmiş yıllarda Belediye Başkanlığı yapan kişilerin birçoğu kendini o şehrin şantiye mühendisi gibi gördüler, böyle davrandılar ve başarılı olduklarını sandılar.

-  Onlardan bir kademe ilerde olanlar şantiye mühendisi değil, fakat şantiye şefliği yaptılar.

-  Belediye başkanı şantiye şefi de değildir.

-  Bazı Belediye Başkanları kendilerini şehir estetisyeni olarak gördüler. Batıyı bu gözle izlediler ve konu ile ilgili temel bilgileri olmadığı için sadece şekilde kaldılar, gülünç durumlara düştüler.

-  Şehrin yönetimi sadece fizik varlıkları yönetmekle sağlanamaz. Şehrin canlı bir varlık olduğu mutlaka ve samimi olarak bilinmelidir. Şehirlerin ruhu dikkate alınmalı ve ona saygıyla, bilgiyle yaklaşmalıdır.

-  Şehirde, insanların yönetime katılmalarını sağlamalıdır. Bu esnada teşekkül edecek hassas dengeyi dikkate alabilecek bilgi, tecrübe ve ferasete sahip insanların aday edilmesi gereklidir.

-  Temayül yoklamaları, anketler, analitik araştırmalar her zaman isabetli sonuçlara ulaşamamaktadır. Bunu dikkate almak gerekir.

-  Şehri hem büyük hem küçük ölçekli projeksiyonlarla planlamak zorunluluğu vardır. Yönetici mevcut durumu, şehrin geçmişini, geçmişteki problemleri, geleceğini, en az 25 yıllık perspektiflerle görebilmeli ve gelecek programını buna göre tanzim etmelidir. 25 yıl sonraki ihtiyaçların parametrelerini bugünden hesaplarına dahil etmelidir.

-  Tarihe sahip çıkmak, şehrin nitelikli tarihi kesimlerini özenle ve iyileştirerek geleceğe sunmak, çağdaş planlama şartıdır. Bunu asla göz ardı etmemelidir.

-  Belediye Başkanı şehre ve şehrin meselelerine hakim, bunları görebilen, çözüm üretebilen, halkla ve merkezi yönetimle uyum içinde olan, dengeli bir biçimde olayları yönetebilen, hesap verebilecek şekilde şeffaf davranan, önemle halkın lideri olabilecek, yönetimde olduğu sürece siyasi davranışların dışında kalabilecek… yapıda ve karakterde olmalıdır.

-  Özetle şunu söylemek mümkündür: İbni Haldun “medeniyetlerin teşekkül ettiği ve gelecek kuşaklara aktarıldığı tek zemin şehirlerdir” demektedir ve İbni Haldun elbette haklıdır.

Biz herhangi bir siyasal oluşumun sözcüleri değiliz. Çağın, teknolojinin ve insan tabiatının gereklerinin şehirlerde egemen olması, bunu sağlayabilecek “Şehir Liderlerinin” bulunması, Türkiye’de ve bütün Türk Dünyasında gereklidir düşüncesindeyiz.

Düşüncelerimizi ve önerilerimizi kamuoyuna, saygı ile sunuyoruz.

 

Tük Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Adına

Dr. Kamil UĞURLU

Mimar – Şehirci

 

 

2024 Ceditler Ruhuyla Dilde Fikirde İşte Birlik Yılı Açılış Töreni KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin TATAR Video

https://youtu.be/Sgpu65WVhaA

 1. Tümünü Göster
Genel BaşkanımızMurat KÖSE

Mamak Belediye Başkanı
TDMMB Başkanı

TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİTanıtım Filmini İzleyinTanıtım Filmini İzleyin