TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİENGLISHTÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİMENÜ

DOST VE KARDEŞ ÜLKE CAN AZERBAYCAN’A ZİYARET YAPILDI

13-15 Ocak 2022 Azerbaycan Seyahat Raporudur.

DOST VE KARDEŞ ÜLKE CAN AZERBAYCAN’DAYDIK

TÜRK DÜNYASINDA DOSTLUK KARDEŞLİK VE İŞBİRLİĞİNE DEVAM!

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Kültür Coğrafyamızdaki hizmetleri çerçevesinde sivil toplum kuruluşu olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek maksadıyla; Birliğimiz yönetiminden müteşekkil bir heyetle, Meşhur Karabağ Zaferinin ardından 4-6 Şubat 2021 tarihli ziyaretinin ardından ikinci kez 13-15 Ocak 2022 tarihleri arasında Dost ve Kardeş Ülkemiz Can Azerbaycan’a ziyarette bulunmuştur.

Hatırlanacağı üzere; 4 Şubat 2021 tarihinde Bakü’de, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği organizasyonunda ve Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı ev sahipliğinde geniş katılımlı uluslararası video konferansla “Karabağ’ın Dünü Bugünü ve Yarını” konulu bir forum düzenlenmişti.

Bu konferansta Karabağ’da kaybolan kültürel miras başta olmak üzere, Karabağ’ın yeniden inkişafına, yeniden refahına ve yeniden kadim kültürüne devam edebilmesine imkan sağlamak ve de Azerbaycan Şehirciliğine gelişmiş kent bilgi sistemleri ve mühendislik donanımlarla katkıda bulunabileceğimiz konular mütalaa edilmişti.

Bu görüşmelerin bir devamı olarak, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı Mücahit Demirtaş başkanlığında yönetim ve çalışma komisyonlarımızla birlikte 14 kişilik temsili bir heyetle 13 Ocak tarihinde Bakü’de önce TÜRKPA Türk Dünyası Parlamenterler Asamblesi Genel Sekreterliğine ziyaret yapılmıştır. Ziyaretin ardından Genel sekreterlik heyetimiz onuruna verdikleri akşam yemeği eşliğinde; özellikle dönemin başbakanı, TBMM Başkanı, Birlik Onursal Başkanımız ve bugünün Türk Devletler Teşkilatı Aksakallar Meclis Başkanımız Sayın Binali Yıldırım beyin himayeleri ve talimatlarıyla hazırlanan TDMMB, İLBANK ve TÜRKPA arsındaki “Türk Dünyasında Müşterek Şehircilik Kültürünün Geliştirilmesi Protokolu” üzerinde alınan mesafeler değerlendirilmiştir.

14 Ocak 2022 Cuma günü önce Birliğimizin Azerbaycan Ülke Temsilciliğimizi yürüten AzMİU Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Gülçöhre MEMMEDOVA hocamıza ve geniş katılımlı akademik heyetine ziyaret yapılmıştır. Ziyarette daha önceki yıllara ait faaliyetlerimiz özetlendikten sonra Karabağ başta olmak üzere genel manada üretebileceğimiz mühendislik ve mimarlık hizmetlerimiz görüşülmüştür.

AzMİU’nun ardından TKMV Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanlığında Vakıf Başkanı Büyükelçi Sayın Günay EFENDİYEVA, heyetimizi kabul etmiş ve bu ziyarette de Karabağ’da Kaybolan Kültürel Miras başta olmak üzere, dünya insanlık tarihine malolmuş değerlerimizin korunması, yüksek teknolojik imkanların değerlendirilerek jeodezik ve fotogrametik metotlarla üç boyutlu katı modellemelerinin yapılarak envanterlerinin çıkarılması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde intikal ettirilebilmesi konuları üzerinde yapılabilecek organizasyonlar konu edinilmiştir. Ayrıca 2022 Karabağ ve ŞUŞA yılı etkinlikleri çerçevesinde gastronomi ve ahilik kültürü dahil, birçok alanda yapılabilecek kültürel programlar konuşulmuştur. Görüşmelerin devamında 2016 yılında Azerbaycan’ın Umum Milli Lideri Merhum Haydar ALİYEV’in aziz hatıralarına atıfta bulunduğumuz ve 15 Temmuz hain kakışması sebebiyle gerçekleştiremediğimiz Türk Dünyası Şehircilik Proje Olimpiyatlarımızı, bu defa Milli Liderin doğumunu 100. Yılına tekabül etmesi münasebetiyle 2023 yılında yapılması hususunda fikir birliği sağlanmıştır.

Ziyaretçi heyetimiz arasında bulunan Birliğimizin Şehircilik Komisyonu başkanı ve SUR Yapı yönetim kurulu üyesi Cem Hakan ELMAS beyin Bakü’deki irtibat ofislerine de nezaket ziyareti ile yine bazı görüşmeler yapılmıştır. Öğleden sonra Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Elnur ALİYEV, ülkemiz Bakü büyükelçimizin de beraberinde heyetimizi kabul etmiş ve bu kabulde de iki ülke arasında tam da DİLDE FİKİRDE İŞTE BİRLİK şiarınca yapılacak dostluk kardeşlik ve işbirliği ile dayanışmamız istişare edilmiştir.

Birliğimiz Ankara Merkez Şube başkanımız Murat Koru beyin sahibi olduğu PROYAPI Uluslararası Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Firmasının Bakü temsilcilik ofisine ziyarette bulunarak özellikle mühendislik projelerini kendilerinin yürüttüğü Karabağ bölgesinde yeni inşa edilmekte olan altyapı ve yolların güzergahları dahil, müşavirlik hizmetleri hususunda heyetimize sundukları izahatla geniş bilgi sahibi olunmuştur.

Azerbaycan programımız Bakü Büyükelçiliğimizin Heyetimiz onuruna verdiği akşam yemeği ardından tamamlanarak ertesi günün sabah seferleriyle ülkemize geri dönüş yapılmıştır. Ziyaretim esnasında hüsnü kabul ve samimi duygularla nezaket gösteren herkese gönülden teşekkür ederiz.

Özetle: Türk Dünyasına Sevdalı Mühendisler ve Mimarlar Camiası olarak; Birliğimiz Onursal Başkanı ve Türk Devletler Teşkilatı Aksakallar Meclis Başkanı Binali Yıldırım beyin önderliğinde Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Kültür Coğrafyamızda tüm varlığımızla ecdadımıza ve istikbalimize hizmette önde gidenler kervanında faaliyetlerimizle daima var olacağız.

  1. Tümünü Göster
Genel BaşkanımızMücahit DEMİRTAŞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı
İLBANK Yönetim Kurulu Üyesi
TDMMB Başkanı

TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİTanıtım Filmini İzleyinTanıtım Filmini İzleyin