TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİENGLISHTÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİMENÜ

Hakkımızda

Türk dünyasında dilde fikirde işte birlik paydasını Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik alanında da hayata geçirilmesi, mesleki eğitimlerin, mesleki gelişmelerin ve alan uygulamalarının müşterekliğinin sağlanmasının yanında; çeşitli sebeplerle tahrip olan, kaybolmaya yüz tutan ve bulunduğu coğrafya dışında bilinmeyen mimari eserlerin durum tespitlerini yaparak yok olmalarının önüne geçmek ve bilinmelerini sağlamak kurultayın öncelikli amacıdır.

Kurultayın uzun vadedeki hedeflerinden biri de Türk Dünyası ve uluslararası camianın harekete geçirilerek bu eserleri onarımlarına kaynak sağlamaktır. Diğer bir deyişle kurultay, Türk Dünyasının ortak değerleri olan üç boyutlu eserleri yaşatmaya çalışmaktadır. Kurultayın ideolojik ve siyasi hiçbir yönü yoktur. Konulara salt bilimsel Açıdan yaklaşmakta buna özellikle dikkat edilmektedir.

Geçmişte ve günümüzde Türk Devleti ve Toplulukları olarak coğrafi kuşatıcılığı sağlama üzere; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan Tacikistan, Moğolistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, Irak, Afganistan, Suriye, Lübnan, Mısır, Kuzey Afrika, Gürcistan, Batı Trakya, Kosova, Romanya, Makedonya Bulgaristan ve Arnavutluk Temsilcileri ve Almanya, Fransa, Amerika, Avustralya, Belçika ve İsviçre’de yaşayan, Dünya Kamuoyundaki Türk Dünyası olarak adlandırılan ülke ve topluluklardaki Türk ortak kültürüne ait Mimari ve Şehircilik konularını müzakere etmek, Türk Dünya’nda Dilde, Fikirde, İşte Birlik anlayışını hâkim kılmaktır.

Onur Kurulu Başkanımız

TDMMB, mühendislik ve mimarlık camiası ile birlikte “Dilde Fikirde İşte Birlik” felsefesiyle Türk İslam coğrafyasında; köklü geçmişimizden aldığımız yüksek değerlerle geleceğimiz muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak hizmetleri kendisine Şiar edinmiştir. 36 ülke temsilcilikleri bulunan birliğimiz Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik Kurultaylarını, Kaşgar’dan Endülüs’e Türk İslam Şehirleri Şehrengiz toplantılarını ve Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatlarının organizasyonunu yürüten bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

23 Şubat 2013 Tarihinde gerçekleştirilen 10. Olağan Genel Kurul Toplantısında T.B.M.M. Başkanımız Sayın Binali YILDIRIM’a “Türk Dünyası Mühendislik ve Mimarlar Birliği Onur Kurulu Başkanı” Unvanı Tevcih Edilmiştir.

Çalışma Alanları

Milli bir cemiyet ve sorumlu bir sivil toplum şuurunda gece ve gündüz demeden hükümetimizle, kamu ve özel kuruluşlarla, kardeş sivil toplum örgütleri ile beraber yakın bilgi görüş alışverişinde bulunarak kayda değer birçok Sempozyum, konferans, forum ve Türk Dünyası Sathında Kurultay ürettik. Bu faaliyetlerden elde edilen sonuçlar, istifade edilmesi temennisi ile ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmiştir. Daha nice hizmetlerle birlikte olabilmek duygu ve temennileriyle...

Amaçlarımız

Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarındaki; Mühendislik mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak.

Meslek ve ülke menfaatleriyle ilgili işlerde kamu ve diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, standartları, teknik şartnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmek.

Mühendislik mesleğinin ilerlemesine ve bu meslekle ilgili bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek elde edilen teknolojik yenilikleri meslektaşlarımıza kazandırmak; İyi yönetimin geliştirilmesi amacıyla yöneticiler yetiştirilerek ülkemizin kalkınmasına ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasını sağlamaktır.

Genel BaşkanımızMücahit DEMİRTAŞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı
İLBANK Yönetim Kurulu Üyesi
TDMMB Başkanı

TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİTanıtım Filmini İzleyinTanıtım Filmini İzleyin
HakkımızdaTÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ
(0312) 360 7288