TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİENGLISHTÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİMENÜ

Tarihçe

Yola Çıkarken...
Değerli Meslektaşlarım

15 Ekim 2002 tarihinde İlyas DEMİRCİ Başkanlığında; Merhum Ali HERSEK, Mustafa BABAL, İdris AYDIN, Münire ÇATAKÇI, Metin TÜRKER, Musa BÜYÜKAYDIN, Cevat OKTAY, Hasan TOSUN, Kamil EREN, Hüseyin DİLAVER, Erol Tuna AŞKIN, Haydar ÇİFTÇİ, Şükrü GÜNER, Tarık ÇELENK, Mahmut ASMALI, Ertuğrul Yavuz PALA, Vacip MERT, Muhsin ŞAHİN, Ali ERBAĞ, Selçuk POLAT (Merhum),Muharrem POLAT, İzzettin GÜNERİ, Halil FAZLIOĞLU kurucular kurulumuzla Tüm Mühendisler Birliği adıyla

“Bana verilen mühendislik ünvanına daima layık olmaya; onun bana sağladığı yetki ve yüklediği sorumluluğu bilerek, hangi şartlar altında olursa olsun, onları ancak iyiye kullanmaya; yurduma ve insanlığa yararlı olmaya kendimi ve mesleğimi maddi ve manevi alanlarda yükseltmeye çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.” Mühendislik yeminini yaparak yola çıktık.

Bu yolda daha ileri hedefleri yakalamak için faydalı ve başarılı hizmetler üreten birliğimiz, İçişleri Bakanlığı’nın 28/07/2005 tarihli izni ile isminin önüne “Türkiye” kelimesini kullanma izni alarak “Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği” ünvanı ile tüzel kişiliğe kavuşmuştur. Birliğimiz ülkemizdeki başarılı çalışmaları ile yetinmeyerek uluslararası sempozyumlar, paneller ve kurultaylar düzenleyerek yüksek hedefler yakalamıştır. Bu yolda yürürken Büyük Türk Dünyası’nda ve İpek Yolu güzergahındaki meslek camiaları ile yürüyen bu güçlü kervana katılmak istemiştir. Bu duygularla Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin temelleri atılmıştır.

Misyonumuz: Globalleşen ve teknolojik gelişmenin çok hızlı olduğu dünyamızda mühendislik mesleğinin saygınlığını sağlamak, Meslek ve ülke menfaatleriyle ilgili konularda kamu ve diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak mühendislik mesleğini ülke kalkınmasının hizmetine sunmaktır.

Toplam Kalite anlayışı ile çalışmak, Milli bir cemiyet ruhuyla ulusal kalkınmayı hızlandırmak amacıyla projeler üretmek, üretilen mühendislik harikası teknolojilerin benimsenmesini ve kullanılmasını desteklemek, şeffaf, üreten, paylaşan, ve “Halka Hizmeti Hakka Hizmet” olarak benimseyen bir otorite olmaktır.

Vizyonumuz: Etkin, Üretken, Çağdaş, Demoktarik, Şeffaf ve Hukukun Üstünlüğüne İnanan Mühendislik Camiası için Meslekte Birlik Olmak.

Hedefimiz: Vatanımıza, Milletimize ve Mesleğimize Hizmet Etmeyi Kendimize ve Hayatımıza Şiar Edinmiş Olan Bizlerin En İleri Hedefi : Mesleğimizi En Saygın ve En İleri Seviyeye, Dilde, Fikirde, İşte Birlik Yaparak Yüce Türk Milletini Layık Olduğu Muasır Medeniyetler seviyesine çıkarmaktır.

Faaliyetlerimiz: Milli bir cemiyet ve sorumlu bir sivil toplum şuurunda gece gündüz demeden hükümetimizle, kamu ve özel kuruluşlarla, kardeş sivil toplum örgütleri ile beraber yakın bilgi görüş alışverişinde bulunarak kayda değer birçok Sempozyum, konferans, forum ve Türk Dünyası Sathında Kurultay ürettik. Bu faaliyetlerden elde edinilen sonuçlar, istifade edilmesi temennisi ile ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmiştir.

Daha nice hizmetlerle birlikte olabilmek duygu ve temennileriyle...

Dr. İlyas DEMİRCİ
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Sekreteri

Genel BaşkanımızMurat KÖSE

Mamak Belediye Başkanı
TDMMB Başkanı

TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİTanıtım Filmini İzleyinTanıtım Filmini İzleyin