TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİENGLISHTÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİMENÜ

Bursa Şehrengizi 28-30 Nisan 2011

Bursa Şehrengizi Basın Bülteni

Kaşgar’dan Endülüs’e TÜRK-İSLAM ŞEHİRLERİ SEMPOZYUMLARI

BURSA ŞEHRENGİZİ SONUÇ BİLDİRGESİ

Basınımızın Mümtaz Temsilcileri;

Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği olarak, birkaç yıldan beri yaptığımız ve geleneksel hale dönüştürdüğümüz İpek Yolu Medeniyetleri temalı faaliyetlerimizin ve Türk-İslam Coğrafyasındaki toplantılarımızın devamı olarak Türk – İslam Şehirleri Sempozyumları Şehir Şehrengizlerinin ilkini Bir Cihan Devletinin Doğduğu yer olan bütün zamanların en yeşil kenti Türkiye’nin parlayan yıldızı Bursa’da 28 Ülke Temsilcilerinin katıldığı büyük şölende sizlerin huzurlarında gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duymaktayız.

Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin organizasyonu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreterliğinin koordinasyonu, Bursa Valiliğinin ev sahipliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi başkanlıklarının ve Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı’nın işbirliği, başta 100. yılını kutladığımız Sönmeyen Ocak Türk Ocakları Teşkilatı olmak üzere Türk Dünyasının güzide kurum ve kuruluşlarının desteği ve alanında temayüz etmiş bilim insanlarının katılımlarıyla düzenlediğimiz sempozyumumuzu başarılı ile tamamlayarak yazılı ve görsel basın yayın kuruluşları aracılığı ile bütün kamuoyuna Sonuç Bildirgesi olarak duyurulmaktadır.
Değerli Basınımız; Aynı kültür çizgisi üzerinde, asırlarca birlikte yol alanlar, birbirlerinin değerlerinden haberdar olmak zorundadırlar. Türk – İslam kültür ve uygarlığının dünyaya sunduğu değerlerin belirlenmesi, ortak yanlarının araştırılıp incelenmesi; bilim insanlarının olduğu kadar; aydınların da sorumluluk alanı içinde yer alır.

Türk İslam kültür ve uygarlığının, mimarisinin, sanatının, edebiyatının, tarihinin ve manevi değerlerinin bilinmesi, gündeme taşınması, sorunlarının giderilmesi, geliştirilip güçlendirilmesi ve dünyaya tanıtılması Şehrengizimizin önemli hedeflerinden biridir.

21. yüzyıla girdiğimiz şu yıllarda, yaşadığımız dünyada meydana gelen değişimleri yakından izlemek, değerlendirmek ve onlardan sonuç çıkararak insanlığın geleceğine yön vermek aydınlar olarak hepimizin görevidir.
Bilindiği üzere, kültür, milletlerin değerler bütünü ve en büyük ortak paydasıdır. Mimarlık ve şehircilik ise, kültürün en önemli ve en görkemli dallarından biridir.

Türk – İslam Dünyası mimarlık abideleri; aynı zamanda Türk Milletinin binlerce yıllık tarihini, geçmişini, dilini, yaşayış ve inanışını, estetik anlayışını, diğer milletlerle barış ve huzur içerisinde yaşama arzusunu da yansıtan tarihi eserlerimiz ve kültürel miraslarımızdır. Türk - İslam kültür ve uygarlığının çağdaş elçisi olarak atalarımızdan kalan muhteşem mirasın ortaya çıkartılmasını, dünyaya sunulmasını, tanıtılmasını ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasını şerefli bir görev sayıp Kaşgar’dan Endülüs’e Türk - İslam Şehirleri Sempozyumlarının ilki olan Bursa Şehrengizi toplantısını düzenlemeye karar verdik ve başarı ile sonuçlandırdık.

Sempozyumumuz, Türk – İslam Dünyasının mühendislik, mimarlık, şehircilik ve şehir edebiyatları alanında şimdiye kadar düzenlenmiş uluslararası şehrengiz toplantıların en geniş kapsamlı ve en çok katılımlı olanıdır. Hazırlanışı ve icrası kadar sonuçta alınan kararlarıyla da Türk – İslam Dünyasının geleceği açısından çok büyük önem arz eden bir şehrengiz ziyafeti sunduk.

Değerli bilim insanları, edebiyatçılar ve konunun uzmanları üç gün boyunca Türk – İslam Dünyası’nın mimarlık, şehircilik ve şehir yazıları ile ilgili, az bilinenleri veya hiç bilinmeyenleri, teknolojik gelişmeleri ve modern çağın ulaşılmışlık seviyesini bildiri ve görüntülerle bizlere sundular. Bu organizasyonu düzenleyen kurumlar olarak bizler de; ortaya çıkan sonuçları ve alınan kararları 13 Mayıs 2011 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Mustafa İSEN beyin katılımlarıyla Ankara’da, TÜRKSOY Genel Merkezinde “Kaşgar’dan Endülüs’e Türk – İslam Şehirleri Sempozyumları Bursa Şehrengizi Sonuç Bildirgesi” olarak değerli basınımıza açıklanmıştır.

Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği olarak katkı ve desteklerinden dolayı sempozyumumuza katılan Türk-İslam Dünyasının değerli ülke temsilcilerine ve bilim adamlarına ve siz basınımızın mümtaz temsilcilerine; çok teşekkür eder, Şehrengiz Sonuç Bildirgesinin hayırlar getirmesini ve Türk – İslam Dünyasının Birlik ve Beraberliğine vesile olmasını dileriz.

Değerli Basınımıza saygılarımızla duyurulur.

Dr. İlyas DEMİRCİ

Sempozyum Yürütme Kurulu Adına
Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı

Genel BaşkanımızMurat KÖSE

Mamak Belediye Başkanı
TDMMB Başkanı

TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİTanıtım Filmini İzleyinTanıtım Filmini İzleyin