TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİENGLISHTÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİMENÜ

Başkanımızın Mesajı

Mücahit DEMİRTAŞ

Mühendislik ve Mimarlık camiasının değerli mensupları, sevgili meslektaşlarım;

Günümüzün modern dünyasını artık sivil toplum kuruluşları yönlendirmekte ve bu anlamda çok önemli bir görev üstlenmektedirler. Sivil toplum kuruluşlarının bu önemli rolü sebebiyle ülkemizde de binlerce sivil toplum kuruluşu kurulmuştur. Zaten, tarihimizde de vakıflar sivil toplum kuruluşlarının günümüzdeki rolüne paralel olarak faaliyet göstermişlerdir. Bu açıdan, ülkemiz ve milletimizi sivil toplum kuruluşlarına yabancı değildir. Bugün geçmişimizden gurur duyduğumuz, övündüğümüz ve yaşatmaya çalıştığımız abidevi eserlerin hemen hepsi Selçuklu’da da Osmanlı’da da vakıflar marifeti ile yaptırılmıştır. Abidevi eserlerin yanında bu vakıflar eğitim, sosyal ve kültür açısından da çok çeşitli görevler üstlenmişler ve icra etmişlerdir.

Geçmişimizin çok önemli bir parçası olan sivil toplum hareketi günümüzde sadece sosyal ve kültürel alanda değil, çeşitlenerek çok değişik alanlara yayılmıştır. Bunlardan birisi de teknik bir alan olan Mühendislik ve Mimarlık meslek alanlarıdır. Bu alanda, konjonktürel olarak bir sivil toplum hareketine ihtiyaç duyulması üzerine, meslektaşlarımız arasındaki birlik, beraberlik, iletişim ve dayanışmanın geliştirilmesi ana hedefiyle 2002 yılında Mühendisler Birliği adı altında kurulan Birliğimiz, teknik alanda faaliyet gösteren bir uluslararası sivil toplum kuruluşudur.

Birliğimiz, kuruluşundan bugüne geçen 16 yıllık süreçte ülke çapında ve uluslararası alanda birçok faaliyet ve organizasyon gerçekleştirmiş, bunun doğal bir sonucu olarak da önce Bakanlar Kurulu kararı ile Mühendisler Birliği adı önüne “Türkiye” unvanını, ardından da Cumhurbaşkanlarımızın talimatları ile “Türk Dünyası” unvanını alarak Türk Dünyasının birlik ve beraberliği yolunda karşılıksız hizmet etmeyi kendine düstur edinmiş uluslararası bir sivil toplum teşkilatı statüsü kazanmıştır. Birliğimiz, bugün itibariyle 36 ülkede bulunan temsilcilikleriyle mühendislik ve mimarlık alanında faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşları arasında Türk Dünyası’nın en etkin otoriteleri arasına girerek hak ettiği yeri almıştır.

Türk Dünyasının ortak paydası olan “Dilde Fikirde İşte Birlik” ana hedefinin Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik alanında da hayata geçirilmesi ve mesleki uygulamaların müşterekliğinin sağlanması yanında; tahrip olan, kaybolmaya yüz tutan ve bulunduğu coğrafya dışında bilinmeyen Türk İslam Dünyası mimari eserlerinin tespitlerini yaparak yok olmalarının önüne geçmek ve bilinmesini sağlanmak Birliğimizin öncelikli hedefi olmuştur. Birliğimizin uzun vadedeki hedeflerinden biri de Türk Dünyası ve uluslararası camiayı harekete geçirerek bu eserlerin onarımlarına kaynak sağlamaktır. Diğer bir deyişle Birliğimiz, Türk Dünyasının ortak değerleri olan mimari mirası yaşatmaya çalışarak, Dilde Fikirde İşte Birlik anlayışının hâkim kılınmasına katkı sağlamaktadır.

Yapılan birçok mimari araştırma çalışması ve mesleki yayının yanında, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, temsilciliklerinin bulunduğu ülkelerden, Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarından gelen bilim insanları ve seçkin kuruluşların katılımları ile bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası sempozyum, toplantı, şehrengiz ve kurultay gerçekleştirmiştir.

Faaliyet eksenimiz özellikle Kaşgar’dan Endülüs’e kadar uzanan Türk – İslam coğrafyasıdır. Uçsuz-bucaksız Türk İslam coğrafyasında, aynı dili konuşan onlarca halkı kucaklayan, dört yüz milyona yakın insanı birleştiren, Türk soylu halkları birbirine sahip çıkmaya, paylaşarak zenginleşmeye çağıran bu yolun adı Türk Dünyası’dır. O halde bizler, isminde Türk Dünyası taşımanın sorumluluğu olarak; Türk-İslam âleminin manevi zenginliğini, ortak değerlerini, dilini edebiyatını, tarihi ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarma yolunda herkesten daha fazla çaba gösteren, geçmişimizin izlerini ve kimliğimizi yansıtan yeni eserler projelendiren ve hayata geçirenler olmak zorundayız.

Değerli meslektaşlarım, sizlerden alacağımız güçle daha nice büyük projeler ve organizasyonlar üreteceğimize olan inancımız tamdır. Ortak Türk kültürünün, tarihinin, sanatının, mühendisliğinin ve mimarlığının temsilcisi olarak uluslararası alanda yerini alan teşkilatımızın kurulmasında ve bugünlere ulaşmasında emeği geçen herkese minnettarlığımızı ifade ediyoruz. insanlar fani, hizmetler baki olduğu bilinciyle bu kutsal yolda siz değerli meslektaşlarımızla birlikte yürürken büyük başarılar elde edeceğimiz inancı ile hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

“Yolumuz Ak – Yoldaşımız Hak olsun”

Mücahit DEMİRTAŞ
Genel Başkan

Genel BaşkanımızMücahit DEMİRTAŞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı
İLBANK Yönetim Kurulu Üyesi
TDMMB Başkanı

TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİTanıtım Filmini İzleyinTanıtım Filmini İzleyin
HakkımızdaTÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ
(0312) 360 7288