TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİENGLISHTÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİMENÜ

Kars Şehrengizi 29-31 Ekim 2011

Gazi Kars Şehrengizi Sonuç Bildirgesi

GAZİ KARS ŞEHRENGİZİ SONUÇ BİLDİRGESİ
30 KASIM 2011 / ANKARA

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği 01 Ağustos 2011 tarihi itibari ile tüzel kişiliğini kazanarak kuruluşunu tamamlamış ve Uluslararası Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslam Şehirleri Sempozyumları Şehir Şehrengizleri toplantılarına Bursa Şehrengizi’nin ardından ikinci toplantısını Bakü –Tiflis-Kars Demir İpek Yolu Ana Temalı Uluslararası Projesi ile 29-31 Ekim 2011 tarihleri arasında Kars ilimizde Gazi Kars Şehrengizi adı ile gerçekleştirmiştir.

Gazi Kars Şehrengizi toplantısı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali YILDIRIM’ın Onursal Başkanlığında, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin Organizasyon Başkanlığı’nda, Kars Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 22 Üniversitenin birleşiminden oluşan Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin Bilim Kurulu Başkanlığı’nda, BTK Projesi yüklenici firması BAYÇEL GRUP’un ana sponsorluğunda, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreterliği’nin koordinasyonun da ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Kalkınma Bakanlığı Serhat Kalkınma Ajansı, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, TÜRKSAV, Valeh Hacılar Vakfı’nın müşterek organizasyonunda, 28 ülkeden gelen temsilciler, bilim insanları ve seçkin kurum ve kuruluşların destekleriyle, 200’ün üzerinde bildiri ve poster sunumla, basın kuruluşlarının, üniversite öğrencilerinin, öğretim üyelerinin ve şehir halkının yoğun ilgileri ve katılımları ile gerçekleştirilmiştir.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu, Gazi Kars Şehrengizi Yürütme Kurulu ve Sempozyum Bilim Kurulu’nun müşterek kararları ile toplantı sonrasında yapılan değerlendirmeler ışığında hazırlanan Sonuç Bildirgesi şöyledir:

1. 1855 yılında Sultan Abdülmecit Han tarafından Kars halkının gösterdiği kahramanlıklardan dolayı Kars iline verilen “Gazilik Madalyası”nın hükmü gereğince Kars ilimizin adının Gazi Kars olarak değiştirilmesi için TBMM nezdinde gerekli girişimlerin başlatılması.

2. Kars şehrinin tarihi dokusunu koruyarak; Kars ilini koruma ve geliştirme amaçlı Kentsel Yenileme Projesinin hayata geçirilmesi, Kars Çayı’nın ıslah edilip şehrin ağaçlandırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlanıp çalışmaların hızlandırılması, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerinin Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES uygulamaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından pilot bölge seçilmesi için gerekli girişimlerin bakanlık nezdinde yürütülmesi.

3. Tarihi Anı Ören Yeri’nin UNESCO Dünya İnsanlık Mirası Listesi’ne alınması için gerekli girişimlerin başlatılarak tarihi Anı Şehri’nin restore edilmesi ve çevresinin Sultan Alparslan Ormanı adı ile ağaçlandırılması; aynı bağlamda Kars – Ardahan – Iğdır ve Ağrı sınırlarını kapsayan bilimsel bir proje ile bölgedeki tarihi eserlerin envanterlerinin çıkartılıp restorasyonlarının ve konservasyonlarının yapılması; kaybolma riski taşıyan arkeolojik ve etnografik malzemelerin toplanarak kapsamlı bir bölge müzesinde sergilenmesi.

4. Kars ilinin ve çevre illerin şehir ekonomisini beslemek amacı ile tarih, kış ve yayla turizminin geliştirilmesi, modern hayvancılık ve hayvan ürünlerinin işletme tesislerinin artırılması, Sarıkamış Kayak Tesisleri ve Milli Parkı’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılan yarışma sonucunda seçilmiş projesi doğrultusunda bir an önce uygulanmasının sağlanması ve yurdumuzun batısında Çanakkale, doğusunda ise Sarıkamış Milli Parkı’nda Milli Eğitim Bakanlığı’nca öğrencilere tanıtım turların düzenlenmesinin sağlanması.

5. Kafkas Üniversitesi’nin bünyesindeki Hasan Harakani Merkezi’nin Enstitü’ye dönüştürülmesi, üniversite bünyesinde Hasan Harakani İlahiyat Fakültesi’nin açılması ve her yıl 11-13 Mayıs tarihleri arasında “Anadolu’nun Manevi Mimarı Sultan-ı Selâtin Şehit Ebul Hasan Harakani” adı ile etkinliklerin yapılmasıç

6. Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu Uluslararası Projesi’nin ve bu proje ile bağlantılı diğer projelerin bir an önce hayata geçirilmesi, dünya kamuoyunda tanıtımının yapılması ve proje güzergâhındaki tarihi ve kültürel yapıların / eserlerin envanterinin çıkartılarak yayımlanması.

7. Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı Platosu’ndaki tarım arazilerinin işletmeciliğinde minimum maliyetle maksimum fayda sağlayacak verimlilik arttırıcı toplulaştırma projelerinin DSİ sulama projeleri ile birlikte ele alınarak bir an önce hayata geçirilmesi.

8. Uluslararası Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslam Şehirleri Sempozyumları kapsamında, 2012 yılı şehrengiz toplantısının Bişkek Şehrengizi adı ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Bişkek’te yapılması.

9. Astana Kurultayı’nın ardından alınan kararla 2012 yılında ülkemizde yapılması kararlaştırılan Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı’nın Mimar Sinan Ödülleri’nin verileceği Türk-İslam Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Proje Olimpiyatları ile değerlendirilerek T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın önderliğinde Trabzon şehrimizin ev sahipliğinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilmesi kararları alınmıştır.

İş bu Gazi Kars Şehrengizi Sonuç Bildirgesi; Dünya Kamuoyuna, UNUSECO’ya, ISESCO’ya, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Ülke Temsilciliklerine ve Bildirgenin maddeleri gereğince ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmek üzere Uluslararası Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslam Şehirleri Sempozyumları Gazi Kars Şehrengizi Yürütme Kurulu üyeleri tarafından 12 nüsha olarak 30 Kasım 2011 tarihinde imzalanmıştır.

Ahmet ARSLAN (Yürütme Kurulu Onursal Başkanı)
TBBM Kars Milletvekili / Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Dr. İlyas DEMİRCİ (Yürütme Kurulu Başkanı)
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı

Prof. Dr. Düysen KASEİNOV (Koordinatör)
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ (Bilim Kurulu Başkanı)
Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı

Nevzat BOZKUŞ (Ev Sahibi)
Kars Belediye Başkanı

Mehmet Cahit TURHAN (Yürütme Kurulu Üyesi)
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Onursal Başkanı

Prof. Dr. Sami ÖZCAN (Yürütme Kurulu Üyesi)
Kafkas Üniversitesi Rektörü

Faruk ŞAHİN (Yürütme Kurulu Üyesi)
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Dr. İbrahim TERZİOĞLU (Yürütme Kurulu Üyesi)
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Cengiz ALYILMAZ (Yürütme Kurulu Üyesi)
Valeh Hacılar Uluslar arası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı Başkanı

Yahya AKENGİN (Yürütme Kurulu Üyesi)
Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Genel Başkanı

Genel BaşkanımızMücahit DEMİRTAŞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı
İLBANK Yönetim Kurulu Üyesi
TDMMB Başkanı

TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİTanıtım Filmini İzleyinTanıtım Filmini İzleyin
HakkımızdaTÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ
(0312) 360 7288